Over de SKON

De Splash Klasse Organisatie Nederland (SKON), opgericht in 1988, is een actieve vereniging met rond de 300 leden.
De leden zeilen in de Splash (tot en met 21 jaar) of in de Splash RED (geen leeftijdsgrens). Velen hiervan zijn gedurende het seizoen op diverse plaatsen in het binnen- en/of buitenland actief om wedstrijden te varen in de Splash. De Splash is door het Watersportverbond erkend als nationale klasse.

De Splash wordt gezien als de de klasse voor de jeugd die de Optimist is ontgroeid voor elk niveau van beginnende zeiler tot zeilen op topniveau, bij verenigingen, regionaal, nationaal en internationaal.   De SKON wil een actieve rol spelen bij de instroom vanuit de Optimistklasse en doorstroom naar andere wedstrijdklassen.
Training maakt daarom een belangrijk deel uit van de SKON activiteiten. Voor de trainingen werkt de SKON nauw samen met individuele verenigingen, samenwerkende verenigingen in de regio’s en heeft voortdurend overleg met het Watersportverbond. Daarom heeft de SKON ook de trainers academy opgericht, waar trainers van verschillende klassen worden opgeleid tot het ZT3 niveau.

Ook wereldwijd is de Splash een groeiende klasse met klassenorganisaties in diverse landen. In 1999 is de Splash door de ISAF (International Sailing Federation) als internationale klasse erkend. De internationale belangen van de Splash worden behartigd door de Splash Class International Association (SCIA).

Het bestuur van de SKON stimuleert het jeugdzeilen en het wedstrijdzeilen in Nederland waarbij wij een bijdrage willen leveren aan de zeiltechnische, fysieke en sociale ontwikkeling van de jeugd. Het bestuur streeft naar een gezond evenwicht tussen een brede basis en een sterke top in de Splashklasse. Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren van nationale wedstrijden en het stimuleren van regionale wedstrijden en trainingen en het bewaken van de eenheid in de klasse.
De inzet is om laagdrempelige mogelijkheden te bieden voor deelname aan wedstrijden, het bieden van een veiligheid voor de zeilers en het creëren van een positieve en stimulerende sfeer voor zeilers, begeleiders en familieleden.