Wijziging selectie criteria T & T

Het bestuur van de SKON ontvangt vanuit de verenigingen al geruime tijd signalen dat zij trots maar ook met tegenzin hun actieve en fanatieke wedstrijdzeilers zien vertrekken naar het T & T.
Als SKON hebben we samen met de verenigingen belang bij sterke regionale teams. Daarnaast streven we in het wedstrijdveld naar een gezonde verhouding tussen teams van verenigingen en T & T.
Dit alles maakt dat T & T 2019-2020 zal bestaan uit 9 zeilers.
Ongewijzigd blijft dat tijdens het herfstkamp – alsmede gedurende het vaarseizoen – de T & T trainers de talenten scouten.
De inschrijving voor dit herfstkamp is open voor iedereen! Dus: noteer dit kamp in de agenda, als je de top 4 plek niet bereikt!
Samenstelling• De Topploeg bestaat uit 4 zeilers, de Talentploeg bestaat uit 5 zeilers• De Top & Talentploeg kan vrij worden aangevuld met 1 zeiler, toe te wijzen door het SKON bestuur en in overleg met de trainers (wild card-optie).Selectie Topploeg
De selectie van de Topploeg vindt plaats op basis van de eindstand in het Najaarsklassement in de A. De maximale leeftijd voor deelname aan de Topploeg is 19 jaar in het jaar waarin de selectie plaatsvindt.
De Topploeg bestaat uit de 4 hoogst geklasseerde zeilers uit het A klassement die de uitnodiging accepteren. Indien zeilers niet ingaan op de uitnodiging dan zal de uitnodiging worden uitgereikt op numerieke volgorde tot en met de 8e plaats in het Najaarsklassement. Indien minder dan 4 zeilers de uitnodiging accepteren binnen de top 8 van het najaarsklassement, zullen de overgebleven plekken opgevuld worden door talentzeilers. De uitnodiging voor de Topploeg vindt direct plaats na de bekendmaking van het A najaarsklassement.Selectie Talentploeg
De Talentploeg zal bestaan uit 5 zeilers. Zeilers uit de A en B komen hiervoor in aanmerking. De maximale leeftijd voor deelname aan de Talentploeg is 17 jaar in het jaar waarin de selectie plaatsvindt. Er wordt gekeken naar een gezonde verdeling jongens/meisjes, dit is echter geen bindend criterium. De selectie voor de Talentploeg vindt plaats op basis van scouting door T&T coaches en een selectietraining gedurende het herfstkamp die plaatsvindt nadat het Najaarklassement bekend is gemaakt.
De scouting vindt plaats tijdens de Sailing Tours en de U4 wedstrijden die meetellen voor het Najaarsklassement. De scouting wordt gedaan door T&T trainers.In oktober wordt in Goingarijp het Herfstkamp/selectietraining georganiseerd. Hier wordt de basis van de Talentploeg vastgesteld. De inschrijving voor deze selectietraining is open voor iedereen!Ook kunnen we zeilers uitnodigen om deel te nemen aan de selectietraining. Tijdens de trainingen wordt door de trainers naar meerdere aspecten gekeken zoals, maar niet gelimiteerd tot: boottechniek, lichamelijke conditie, wedstrijdinzicht, trainbaarheid, houding en gedrag, sportmentaliteit en omgang met andere zeilers. De leiding van de selectietraining in Goingarijp wordt verzorgd door de T&T Trainers.
Op basis van de scouting tijdens het Najaarsklassement en de ervaringen in Goingarijp doen de trainers afzonderlijk een voorstel voor de samenstelling van de Talentploeg aan het bestuur van SKON. Er wordt naar gestreefd om binnen twee weken na het Herfstkamp de selectie van de Talentploeg bekend te maken.
Kort na bekendmaking van de Talentploeg worden alle zeilers en ouders van het T&T team uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst waarin alle deelnemers met elkaar kennis kunnen maken en door de T&T trainers en het SKON bestuur dieper zal worden ingaan op het trainings- en wedstrijdprogramma en de wederzijdse verwachtingen. Na het Herfstkamp in Goingarijp vinden er drie trainingen plaats in het najaar. Hierbij wordt gekozen om te trainen op vaarwater waar andere Splashteams tevens aanwezig zijn.