Uitbreiding T&T met laser radiaal team

De visie van de Splash klasse Organisatie Nederland (SKON) is dat de ontwikkeling van de Splash hand in hand gaat met de ontwikkeling van het jeugdzeilen in Nederland. Dat wil zeggen dat wat bijdraagt aan het jeugdzeilen in het algemeen ook bijdraagt aan de Splash klasse. Wij geloven in samenwerking over de grenzen van de eigen klasse heen en we ontplooien initiatieven goed zijn voor de Splash maar ook het gehele jeugdzeilen in Nederland dienen. Voorbeeld is de ZT3 trainersopleiding die ook open staat voor trainers uit andere klassen waarvan de tweede lichting binnenkort gaat starten.
Uiteraard wil de Splash klasse haar eigen unieke kenmerken “competitie op het water, vriendschap op de kant” bewaren en bewaken. De onderlinge verbinding en sociale samenhang is de voorwaarde voor de veilige en stimulerende omgeving waarin de kinderen zich als zeiler en als mens kunnen ontwikkelen. Voor de top zeilers binnen de Splash Klasse is er het Top & Talent programma dat daarnaast gebaseerd op continuïteit, veiligheid en professionele training.

Afgelopen zomer wilde een groep zeilers uit T&T Splash doorgroeien naar de Laser Radiaal, maar wel met behoud van de cultuur en werkwijze die ze binnen de Splash Klasse gewend waren en hen had gebracht tot waar ze nu zijn. De SKON wil deze zeilers daarin ondersteunen omdat wij ook graag zien dat zij succesvol zijn bij hun volgende stap. Ook de trainers zien graag hun inspanningen voortgezet en zijn ervan overtuigd dat het verder begeleiden op vergelijkbare wijze als die van de Top & Talent ploeg de logische vervolgstap in de zeilcarrière van de zeilers richting Olympische eenmansklasse is.

Het voordeel voor de Splash klasse is dat we aantoonbaar werken aan het versterken van het jeugdzeilen in Nederland en daarmee onze positie als opleidings- en doorstroomklasse. Tevens bouwen we een grotere en betere pool met toptrainers op. Daarnaast verwachten we veel inspiratie te kunnen uitwisselen door kennisdeling en (eventueel) sparren op het water.

De SKON blijft uiteraard primair gericht op de Splash klasse in Nederland. Dat betekent dat de ondersteuning vanuit de SKON zal bestaan uit organisatorische en logistieke ondersteuning. Het T&T Laser Radiaal Team is financieel en materiaal geheel zelfstandig. Het samenwerkingsverband wordt aangestuurd door een vertegenwoordiging van ouders, een trainer en een liaison vanuit de SKON.

Het T&T Laser Radiaal team en de SKON streven een hoog niveau na. Om het niveau zo hoog mogelijk te houden bestaat deze groep uit 8 zeilers en staat primair open voor ex Splash T&T zeilers, indien nodig aangevuld met andere zeilers. Dit ter beoordeling van het dagelijks bestuur en de trainers gezamenlijk, en vallend binnen de uitgangspunten van het team.

De SKON is trots op dit nieuwe T&T Laser Radiaal team en wij gaan een heel mooi zeiljaar tegemoet!

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan Willem van Leijen : Trainingszaken@splashclass.org