Het Top & Talent programma is het langstlopende talentprogramma in Nederland.

In het najaar vindt traditiegetrouw de selectie van de Top & Talentploeg voor het komende jaar plaats. Hieronder zijn de kerndoelen van het T&T team weergegeven alsmede de criteria die ten grondslag liggen aan de selectie.

Doelstellingen

  • Het naar topniveau brengen van jeugdzeilers, in de Splash, maar ook daarna in Laser Radial, Yngling of zeilen op jachten
  • Het behalen van podiumplaatsen bij nationale kampioenschappen en het wereldkampioenschap
  • Het realiseren van een duidelijke progressieve ontwikkeling in de zeilprestatie van individuele T&T zeilers
  • Het aanbieden van professionele zeiltrainingen, fysieke begeleiding, wedstrijdvoorbereiding en coaching.
  • Het ontwikkelen van een gezonde sportieve mentaliteit.
  • Een representatieve functie vervullen binnen en van de Nederlandse Splashklasse.

Samenstelling

  • De Topploeg bestaat uit 4 zeilers, de Talentploeg bestaat uit 5 zeilers
  • De Top & Talentploeg kan vrij worden aangevuld met 1 zeiler, toe te wijzen door het SKON bestuur en in overleg met de trainers (wild card-optie).

Selectie Topploeg 

De selectie van de Topploeg vindt plaats op basis van de eindstand in het Najaarsklassement in de A. De maximale leeftijd voor deelname aan de Topploeg is 19 jaar in het jaar waarin de selectie plaatsvind.

De Topploeg bestaat uit de 4 hoogst geklasseerde zeilers uit het A klassement die de uitnodiging accepteren. Indien zeilers niet ingaan op de uitnodiging dan zal de uitnodiging worden uitgereikt op numerieke volgorde tot en met de 8e plaats in het Najaarsklassement. Indien minder dan 4 zeilers de uitnodiging accepteren binnen de top 8 van het najaarsklassement, zullen de overgebleven plekken opgevuld worden door talentzeilers. De uitnodiging voor de Topploeg vindt direct plaats na de bekendmaking van het Najaarsklassement.

Selectie Talentploeg

De Talentploeg zal tevens bestaan uit 5 zeilers. Zeilers uit de A en B komen hiervoor in aanmerking. De maximale leeftijd voor deelname aan de Talentploeg is 17 jaar in het jaar waarin de selectie plaatsvind. Een zeiler mag maximaal 2 jaar deel uitmaken van de Talentploeg. Indien een zeiler deel heeft uitgemaakt van de Topploeg komt hij/zij niet meer in aanmerking voor de Talentploeg. Er wordt gekeken naar een gezonde verdeling jongens/meisjes, dit is echter geen bindend criterium. De selectie voor de Talentploeg vindt plaats op basis van scouting door T&T coaches en een selectietraining die plaatsvind nadat het Najaarklassement bekend is gemaakt.

De scouting vindt plaats tijdens de Sailing Tours en de U4 wedstrijden die meetellen voor het Najaarsklassement. De scouting wordt vervuld door T&T trainers.

In oktober wordt in Goingarijp het Herfstkamp/selectietraining georganiseerd. De inschrijving voor deze selectietraining is open voor iedereen die kans wil maken op een plaats in de Talentploeg. Ook kunnen we zeilers uitnodigen om deel te nemen aan de selectietraining. Tijdens de trainingen wordt door de trainers naar meerdere aspecten gekeken zoals, maar niet gelimiteerd tot, boottechniek, lichamelijke conditie, wedstrijdinzicht, trainbaarheid, houding en gedrag, sportmentaliteit en omgang met andere zeilers.  De leiding van de selectietraining in Goingarijp wordt verzorgd door de T&T Trainers.

Op basis van de scouting tijdens het Najaarsklassement en de ervaringen in Goingarijp doen de trainers afzonderlijk een voorstel voor de samenstelling van de Talentploeg aan het bestuur van SKON. Er wordt naar gestreefd om binnen twee weken na het Herfstkamp de selectie van de Talentploeg bekend te maken.

Kort na bekendmaking van de Talentploeg worden alle zeilers en ouders van het T&T team uitgenodigd voor een introductiebijeenkomst waarin alle deelnemers met elkaar kennis kunnen maken en door de T&T trainers en het SKON bestuur dieper zal worden ingaan op het  trainings- en wedstrijdprogramma en de wederzijdse verwachtingen. Na het Herfstkamp in Goingarijp vinden er drie trainingen plaats in het najaar. Hierbij wordt gekozen om te trainen op vaarwater waar externe Splashteams tevens aanwezig zijn.