Top & Talent team 2020

Het Top & Talent programma is het langstlopende talentprogramma in Nederland.

In het najaar vindt traditiegetrouw de selectie van de Top & Talentploeg voor het komende jaar plaats. Hieronder zijn de kerndoelen van het T&T team weergegeven alsmede de criteria die ten grondslag liggen aan de selectie. Als SKON hebben we samen met de verenigingen belang bij sterke regionale teams. Daarnaast streven we in het wedstrijdveld naar een gezonde verhouding tussen teams van verenigingen en T & T.

Doelstellingen

  • Het naar topniveau brengen van jeugdzeilers, in de Splash, maar ook daarna in Laser Radial, Yngling of zeilen op jachten;
  • Het behalen van podiumplaatsen bij nationale kampioenschappen en het wereldkampioenschap;
  • Het realiseren van een duidelijke progressieve ontwikkeling in de zeilprestatie van individuele T&T zeilers;
  • Het aanbieden van professionele zeiltrainingen, fysieke begeleiding, wedstrijdvoorbereiding en coaching;
  • Het ontwikkelen van een gezonde sportieve mentaliteit;
  • Een representatieve functie vervullen binnen en van de Nederlandse Splashklasse.

Samenstelling

  • De Topploeg bestaat uit 4 zeilers, de Talentploeg bestaat uit 5 zeilers
  • De Top & Talentploeg kan vrij worden aangevuld met 1 zeiler, toe te wijzen door het SKON bestuur en in overleg met de trainers (wild card-optie).

Selectie Topploeg 

De selectie van de Topploeg vindt plaats op basis van de eindstand in het Najaarsklassement in de A. De maximale leeftijd voor deelname aan de Topploeg is 19 jaar in het jaar waarin de selectie plaatsvindt.

De Topploeg bestaat uit de 4 hoogst geklasseerde zeilers uit het A klassement, die de uitnodiging accepteren. Indien zeilers niet ingaan op de uitnodiging dan zal de uitnodiging worden uitgereikt op numerieke volgorde tot en met de 8e plaats in het najaarsklassement. Indien minder dan 4 zeilers de uitnodiging accepteren binnen de top 8 van het najaarsklassement, zullen de overgebleven plekken opgevuld worden door talentzeilers. De uitnodiging voor de Topploeg vindt direct plaats na de bekendmaking van het najaarsklassement.

Selectie Talentploeg

De Talentploeg zal bestaan uit 5 zeilers. Zeilers uit de A en B komen hiervoor in aanmerking. De maximale leeftijd voor deelname aan de Talentploeg is 17 jaar in het jaar waarin de selectie plaatsvindt. Een zeiler mag maximaal 2 jaar deel uitmaken van de Talentploeg. Indien een zeiler deel heeft uitgemaakt van de Topploeg komt hij/zij niet meer in aanmerking voor de Talentploeg. Er wordt gekeken naar een gezonde verdeling jongens/meisjes, dit is echter geen bindend criterium. De selectie voor de Talentploeg vindt plaats op basis van scouting door T&T coaches en een herfstkamp dat plaatsvindt nadat het najaarsklassement bekend is gemaakt.

Selectie 2020

De scouting vindt plaats tijdens de Sailing Tours en de U4 wedstrijden die meetellen voor het najaarsklassement. De scouting wordt vervuld door T&T coaches met raadpleging van de coaches van de teams uit de verschillende regio’s.

Normaal gesproken wordt in oktober het SKON Herfstkamp/ selectietraining georganiseerd. Door de Corona maatregelen is dat dit jaar helaas niet mogelijk en zouden er 4 individuele trainingsdagen worden georganiseerd. Deze zouden in Muiderzand plaatsvinden op 17, 18, 24 en 25 oktober 2020, maar zijn helaas ook, na de persconferentie van 13 oktober 2020, geannuleerd.

Inschrijven selectietrainingen/herfstkamp

De inschrijving voor deze selectietrainingen is open voor iedereen die kans wil maken op een plaats in de Talentploeg. Ook kunnen we zeilers uitnodigen om deel te nemen aan de selectietraining. Tijdens de trainingen wordt door de trainers naar meerdere aspecten gekeken zoals, maar niet gelimiteerd tot, boottechniek, lichamelijke conditie, wedstrijdinzicht, trainbaarheid, houding en gedrag, sportmentaliteit en omgang met andere zeilers.

LET OP: de T&T trainers worden goed begeleid tijdens het maken van hun keuze om die zo objectief mogelijk te maken en te onderbouwen. Sommige aspecten zijn echter subjectief. Laten we de kennis en kunde van de trainers hierin respecteren.

Op basis van de scouting tijdens het najaarsklassement en de ervaringen tijdens de selectietrainingen/herfstkamp doen de trainers afzonderlijk een voorstel voor de samenstelling van de Talentploeg aan het bestuur van SKON. Er wordt naar gestreefd om binnen twee weken na de selectietraining de selectie van de Talentploeg bekend te maken.

Kort na bekendmaking van de Talentploeg worden alle zeilers en ouders van het T&T team uitgenodigd voor een digitale-introductiebijeenkomst waarin alle deelnemers met elkaar kennis kunnen maken en door de T&T trainers en het SKON bestuur dieper zal worden ingaan op het  trainings- en wedstrijdprogramma en de wederzijdse verwachtingen. Het  nieuwe T &T team traint in ieder geval nog drie keer in de maanden  november/december.