De Splash klasse is een belangrijke kweekvijver voor talent en wordt gezien als doorstroomklasse. De SKON speelt een actieve rol bij de instroom vanuit de Optimistklasse en doorstroom naar andere wedstrijdklassen. Training maakt daarom een belangrijk deel uit van de SKON activiteiten.
Voor de trainingen werkt de SKON nauw samen met het Watersportverbond, individuele verenigingen, combi’s, samenwerkende verenigingen in de regio’s en de hoofdsteunpunten (HSP) van het Watersportverbond. Er worden drie soorten activiteiten onderscheiden:

  • Breedtetraining
  • Top- en talenttraining
  • Opleiding en coaching van trainers

Breedtetraining
Breedtetrainingen voor de Splash worden georganiseerd door individuele verenigingen, samenwerkende verenigingen in de regio’s en door de HSP’en van het Watersportverbond. De SKON is actief betrokken bij het komen tot een eenduidig en gezamenlijk beleid voor opleiding en training van de jeugd in de regio’s. Voor meer informatie over deze trainingen wordt verwezen naar de betreffende verenigingen, de hoofdsteunpunten van het Watersportverbond en/of de website van de SKON.

De contactpersonen van de Hoofdsteunpunten van het Watersportverbond kan je bereiken via: www.watersportverbond.nl

De laatste jaren worden er ook trainingen georganiseerd door particuliere organisaties en trainers. Informatie over deze trainingen is te vinden op de websites van deze organisaties en op de SKON website onder het menu item nuttige links.

Top- en Talent Team

Ieder jaar wordt er een groep zeilers geselecteerd voor het T&T team. Zij krijgen een intensief trainingsprogramma aangeboden. Meer hierover is te vinden via de volgende link. Top & Talent team 2020

Opleiding en training van coaches