Trainingen en Top & Talentteam

De Splash klasse is een belangrijke kweekvijver voor talent en wordt gezien als doorstroomklasse. De SKON speelt een actieve rol bij de instroom vanuit de Optimistklasse en doorstroom naar andere wedstrijdklassen. Training maakt daarom een belangrijk deel uit van de SKON activiteiten.
Voor de trainingen werkt de SKON nauw samen met het Watersportverbond, individuele verenigingen, combi’s, samenwerkende verenigingen in de regio’s en de hoofdsteunpunten (HSP) van het Watersportverbond. Er worden drie soorten activiteiten onderscheiden:

  • Breedtetraining voor alle Splashzeilers (Nationale Splash trainingen)
  • Top- en talenttraining voor de Splash
  • Opleiding en coaching van trainers

Nationale Splash Trainingen
We willen graag iedereen de kans geven een training te krijgen van een echte toptrainer. Iedere Splashzeiler kan zich daarom inschrijven voor een of meerdere Nationale Splash Trainingen. Daarnaast willen we ook graag trainers stimuleren om hieraan mee te doen zodat we met zijn allen van elkaar kunnen leren. Dit beproefde train-de-trainer principe is een belangrijk aspect van deze trainingen.

Breedtetraining
Daarnaast worden breedtetrainingen voor de Splash georganiseerd door individuele verenigingen, samenwerkende verenigingen in de regio’s en door de HSP’en van het Watersportverbond. De SKON is actief betrokken bij het komen tot een eenduidig en gezamenlijk beleid voor opleiding en training van de jeugd in de regio’s. Voor meer informatie over deze trainingen wordt verwezen naar de betreffende verenigingen, de hoofdsteunpunten van het Watersportverbond en/of de website van de SKON.

De contactpersonen van de Hoofdsteunpunten van het Watersportverbond kan je bereiken via onderstaand adres: www.watersportverbond.nl

De laatste jaren worden er ook trainingen georganiseerd door particuliere organisaties en trainers. Informatie over deze trainingen is te vinden op de websites van deze organisaties en op de SKON website onder het menu item nuttige links.