Top & Talentteam 2020-2021

Dit jaar hebben we vanwege corona geen herfstkamp gehad en vond de talentenselectie anders plaats dan de andere jaren. De T&T trainers hebben alle Splash trainers benaderd en aan de trainer gevraagd of hij/zij kandidaten kon voordragen voor T&T met onderbouwing. Een aantal van de voorgedragen kandidaten is gevraagd een motivatiebrief te schrijven, waarna na ontvangst van de motivatie van de zeiler door de T&T trainers een keuze is gemaakt. Omdat de T&T trainers de inbreng van de eigen trainers erg belangrijk vinden zijn na selectie eerst de trainers gebeld over hun kandidaten met uitleg over de gemaakte afwegingen.

Dit leidt tot de volgende T&T selectie:

Top 

Carlo Gevers (Binnenmaas)

Lex Ebbinge  (JWZ Noord)

Max Cuperus (JWZ Noord)

Sjoerd Nauta (HWH)

2e jaar Talent

Marthe van der Meer  (JWZ Noord)

Francisca Rijpma (JWZ Noord)

Nienke Gevers (Binnenmaas)

Nieuw Talent

Tobias Huvers (HWH)

Jolle Bausch (Vrijbuiter)

Susan Huizer (JWZ Noord)

Mochten er nog vragen zijn overleg dan eerst met je trainer, hij is nauw betrokken geweest bij de keuzes. Als er dan nog vragen zijn kun je natuurlijk altijd contact opnemen met Paul de Heus, de voorzitter (voorzitter@splashclass.org).