De Splash Klasse Organisatie Nederland heeft drie soorten lidmaatschap; het standaard lidmaatschap, het gezinslidmaatschap en het donateurlidmaatschap. Het gezinslidmaatschap is goedkoper bij meerdere zeilers in één gezin. Wanneer meerdere zeilers uit één gezin lid worden van de SKON kan een gezinslidmaatschap worden aangevraagd.

Klik hier voor het aanmeldingsformulier

Nadat het aanmeldingsformulier ingevuld is, kan het een paar dagen duren voordat de aanmelding verwerkt wordt. Indien de aanmelding snel verwerkt moet worden, attendeer de ledenadministratie hier dan even op.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks per incassomachtiging geïnd (verplicht voor nieuwe leden):

  • Standaard lidmaatschap € 42,– per jaar
  • Gezinslidmaatschap € 64,– per jaar
  • Donateurlidmaatschap € 15,– per jaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Beëindiging lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap moet vóór 1 december van het kalenderjaar gebeuren, anders wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Bij beëindiging van het lidmaatschap tijdens het verenigingsjaar is de volledige contributie verschuldigd. Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren door middel van een mailtje naar ledenadministratie@splashclass.org of een brief naar het secretariaat.

Sponsor /donateur worden

De SKON is een verfrissende klasse-organisatie waar veel toekomst in zit. Onze website en facebook pagina wordt veelvuldig geraadpleegd en de SKON komt veel onder de aandacht bij diverse bedrijven en instanties. Spreken de activiteiten van de SKON je wel aan en wil je wel ondersteuning bieden maar wil je geen lid worden, dan is er de mogelijkheid om sponsor of donateur te worden.

Voor informatie kun je contact opnemen met het secretariaat via secretariaat@splashclass.org