Het SKON-bestuur heeft geen aanwijzingen dat misstanden bij ons voorkomen maar we realiseren ook dat een veilige sportomgeving niet altijd een vanzelfsprekendheid is en we onderstrepen de noodzaak om alert en bewust te zijn van kwetsbaarheden die ook bij ons kunnen bestaan.

Het waarborgen van veilige en vertrouwde SKON-omgeving houdt in dat wij alert zijn op seksuele intimidatie maar ook andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Je kunt daarbij denken aan pesten, discriminatie, geweldpleging of overmatig drankgebruik, maar ook aan matchfixing, het gebruik van doping, drugs of soms het veroorzaken van eetstoornissen of andere psychische klachten.

Onderdeel van dit beleid is dat de SKON oa. de volgende regels hanteert.

  1. SKON Gedragsregels begeleiders in de sport
  2. Protocol aanstellen nieuwe vrijwilligers
  3. SKON Bestuurdersleidraad Help het is mis

Indien u vragen heeft over dit beleid of wat dan ook wilt bespreken kunt u altijd contact opnemen met een van de berstuursleden Tevens wijzen we op de mogelijk om bij misstanden of vermoedens daaromtrent advies in te winnen bij de vertrouwenscontactpersoon van het watersportverbond: Gwen Dudok van Heel via gwen@dudokconsulting.nl of via 06-50206372.

Meer informatie over het tegen gaan van grensoverschrijdend gedrag of b.v. gedragsregels voor sportbegeleiders, kunt u vinden op de site van het NOC*NSF.