Promotieregeling 2018

Zeilers kunnen 2 keer per jaar (na voor- en najaarsklassement) promoveren op basis van prestaties.

De promotieregels zijn als volgt:

  • Voorjaarsklassement: van de B klasse naar de A klasse: plaats 1 t/m 10
  • Najaarsklassement: van de B klasse naar de A klasse: plaats 1 t/m 10

Kijk bij de Notice of race 2018 welke wedstrijden meetellen voor het klassement.

Zeilers in de Splash B die gedurende het seizoen 17 worden, kunnen ervoor kiezen in de A klasse te gaan varen. M.a.w. als je in de B vaart mag je op basis van leeftijd promoveren naar de A. Deze keuze dient voor aanvang van het voorjaars- of najaarsklassement schriftelijk of per email gemeld te worden bij het wedstrijdsecretariaat van de SKON. Deze aanvraag wordt maar 1- malig toegestaan !!!!

Bij hoge uitzondering kan het SKON bestuur een verzoek tot promotie inwilligen als sprake is van bijzondere omstandigheden. Elk verzoek wordt afzonderlijk beoordeeld en de uitkomst is bindend. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerdere positieve besluiten met vergelijkbare omstandigheden.

Na het voorjaar 2018 zijn de volgende zeilers gepromoveerd van de B- naar de A-klasse: Finn Snijders, Sjoerd Nauta, Daphne Somers, Lex Ebbinge, Laura Dotinga, Luco Vrijenhoek, Marijn Goedel, Thijn Cannemeijer, Sven Veldhuizen & Corné Janssen. Gefeliciteerd!!!

Zij die gepromoveerd zijn dienen hun inschrijvingen bij de SKON Sailing Tour en bij de U4 voor de komende wedstrijden aan te passen naar de juiste klasse! Resultaten door een verkeerde inschrijving worden niet aangepast.