Nieuw promotie reglement 2017

Nieuw Promotiereglement 2017

Al vele jaren gaan er binnen de klasse stemmen op om het huidige promotiereglement A1, A2 en B te vereenvoudigen. Als bezwaren worden genoemd de kleine A2 klasse, de lange tijd die nodig om door te groeien naar de A1 en de drie startgroepen waardoor de startprocedures kunnen relatief veel tijd kunnen kosten.

Het bestuur heeft dit opgepakt en afgelopen jaar is er gericht bij de zeilers, ouders en trainers gevraagd wat zij zouden vinden van een wijziging in de groepsindelingen. In bijna alle gevallen werd er positief gereageerd op het initiatief. Uiteindelijk heeft het SKON bestuur na de bijeenkomst tijdens het Vaarwelkom in Grouw besloten dat de groepsindeling A1, A2 en B gewijzigd wordt naar A en B, ingaande per 1-1-2017.

De volgende argumenten hebben de doorslaggevend in de afweging:

  • Voor optimistenzeilers/ instroom in de B een snellere doorstroommogelijkheid tot de top van de Splash Klasse
  • Grotere wedstrijdvelden, Gevolg: Hoger niveau
  • 1 startgroep minder, dus sneller doorstarten
  • Baanindeling gescheiden, A: Outerloop, B: Innerloop
  • Met ca 50/60 boten per veld een betere voorbereiding op WK en DYR.

Dit betekent praktisch dat:

  • alle A2 en A1 zeilers die in het najaarsklassement 2016 gevaren hebben varen vanaf 2017 in de A groep
  • alle B zeilers die in het najaarsklassement 2016 zijn gepromoveerd varen vanaf 2017 in de A groep
  • Indien wedstrijdvelden A of B te groot worden zal hiervoor een fleetindeling gekomen zoals beschreven in de Notice Of Race van 2017.

Wanneer er vragen hierover zijn kun je contact opnemen met het bestuur van de SKON: secretariaat@splasclass.org