Gedeeltelijke lockdown en annuleren trainingsweekenden oktober 2020

Op 13 oktober jl. zijn door het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om de coronabesmettingen terug te dringen. Het SKON bestuur heeft helaas besloten – om na een fantastisch naseizoen- de twee aankomende trainingsweekenden te annuleren. Ontzettend jammer, maar we kunnen niet anders, gelet op alleen al de reisbewegingen die de weekenden opleveren.

In november 2020 komt de wedstrijdkalender 2021 op deze site te staan en we kijken nu al uit naar ons Paasevenement 2021.

Wat betreft de selectie van de talenten voor het Top &Talentteam 2020-2021: op zeer korte termijn zullen alle trainers van de regioteams door een T & T trainer benaderd worden, zodat alle zeilers een eerlijke kans hebben om gezien en genoemd te kunnen worden voor een felbegeerde talentplek. De T & T trainers geven de voor en tegens per zeiler, waarna het SKON bestuur na een zorgvuldige afweging de talenten aanwijst die een uitnodiging ontvangen. Het exacte tijdpad van deze selectie volgt snel.