Commissie de Vries

SKON-leden en betrokkenen,

Mogelijk heeft u gehoord of gelezen dat een onderzoekscommissie onder leiding van oud-minister Klaas de Vries een groot onderzoek in de Nederlandse sport naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport is gestart. Het doel is om de omvang van seksueel misbruik in de sportwereld te onderzoeken, om vervolgens concrete aanbevelingen te kunnen geven aan sportorganisaties.

Het SKON-bestuur heeft geen aanwijzingen dat misstanden bij ons voorkomen maar we realiseren ook dat een veilige sportomgeving niet altijd een vanzelfsprekendheid is en we onderstrepen de noodzaak om alert en bewust te zijn van kwetsbaarheden die ook bij ons kunnen bestaan. Indien u meldingen aan onderzoekers wilt doen, dan kan dit via de in de oproep van de commissie genoemde website en mailadres.

Tevens wijzen we op de mogelijk om bij misstanden of vermoedens daaromtrent advies in te winnen bij de vertrouwenscontactpersoon van het watersportverbond: Gwen Dudok van Heel via gwen@dudokconsulting.nl of via 06-50206372.

Meer informatie over het tegen gaan van grensoverschrijdend gedrag of bv gedragsregels voor sportbegeleiders, kunt u vinden op de site van het NOC*NSF.

Het bestuur van de SKON.