Inschrijven

Inschrijven voor wedstrijden: leden

Splash training weekenden 17&18 en 24&25 oktober 2020

Leden kunnen zich online inschrijven voor de Splash training weekenden 17&18 en 24&25 oktober. De kosten voor deelname zijn alleen de kosten die je betaald voor je eigen trainer. Vermeld daarom met welke trainer/team je komt. Heb je geen trainer kunnen vinden, dan kijkt de SKON of er een mogelijkheid is om bij een team met trainer aan te sluiten. Doelstelling is om zoveel mogelijk interactie tussen trainers en trainingsgroepen te realiseren.

In Muiderzand vraagt de havenmeester een bijdrage van €12,50 per boot per weekend. Dit geldt voor zowel de Splash als voor eventuele coach ribs.

Splash Sailing Tour (2020)
Leden kunnen uitsluitend online inschrijven voor de Splash Sailing Tour, ter plaatse inschrijven is in principe niet mogelijk. Het inschrijfgeld is € 32,50  Euro per weekend. De online inschrijving sluit 1 dag voor de 1e dag van het evenement of zoveel eerder bij bereiken maximaal aantal inschrijvingen.

Inschrijvingen binnen gekomen bij het wedstrijdsecretariaat (tot vrijdag) in de laatste week voorafgaand aan het evenement zullen alleen worden gehonoreerd indien de groepsindeling en lokale situatie dit toelaten. Voor de toegestane inschrijving in de laatste week voor de 1e dag van het evenement wordt €10,= EXTRA in rekening gebracht. Ter plaatse inschrijven is bij hoge uitzondering toegestaan. Hiervoor wordt €15,= Extra in rekening gebracht.

Het wedstrijdsecretariaat bestaat tijdens een evenement uit leden van het SKON bestuur en/of door het bestuur aangewezen personen die gemachtigd zijn tot het nemen van beslissingen in belang van zeilers, organisatie en wedstrijden.

Na ingelogd te zijn kun je online inschrijven via de Activiteitenkalender. In de kalender zet je een vinkje voor de wedstrijd waarvoor je je wilt inschrijven. Vervolgens klik je onderaan de pagina op “inschrijven”. Ten slotte ontvang je een e-mailbericht ter bevestiging.

Is jouw goede e-mailadres niet bekend bij de SKON? Wijzig dit dan na het inloggen onder NAW-gegevens.

Wil je een inschrijving annuleren? Dan klik je na ingelogd te zijn in de kalender op het rode kruisje voor het betreffende evenement. Let op: ook online annuleren kan alleen tot 4 dagen voor aanvang van het evenement.

Inschrijven verplicht de zeiler tot het betalen van het inschrijfgeld voor de wedstrijd waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. Indien zeilers niet kunnen deelnemen is geen inschrijfgeld verschuldigd, onder voorwaarde dat de zeiler zich uiterlijk vóór 23.00 uur op de donderdagavond voorafgaand aan het betreffende SKON Sailing Tour weekend afmeldt. Afmelden kan alleen via een email aan secretariaat@splashclass.org.

Betaling loopt via automatische incasso rechtstreeks aan de SKON.

United4 wedstrijden
Inschrijven voor de U4 wedstrijden verloopt uitsluitend via de site van de U4: www.united4sailing.org.
Betaling loopt via automatische incasso rechtstreeks aan de United 4 Sailing organisatie.

Open Nederlands kampioenschap
Inschrijven voor het Open Nederlands Kampioenschap Splash Blue verloopt uitsluitend via de website van de Dutch Youth Regatta: www.dutchyouthregatta.org. Betaling loopt via automatische incasso rechtstreeks aan de Dutch Youth Regatta organisatie.

Inschrijven voor wedstrijden: niet-leden
Nieuwe Splash zeilers die nog geen lid zijn, hebben de mogelijkheid om eenmalig deel te nemen aan een Splash Sailing Tour evenement. Op deze manier kan men ervaren wat het is om mee te doen aan zo’n evenement. Ook niet-leden schrijven in via de kalender. Hierin kun je een evenement ‘aanklikken’ en onderaan de informatie tref je dan een link ‘inschrijven’. Anders dan voor leden zal de betaling (32,50 euro voor deelname en evt. kosten voor de BBQ indien men dit wenst) niet per incasso achteraf maar dient deze voorafgaande aan het evenement per bank te worden voldaan. Ons rek nr is NL02 RABO 0334 7899 90 ten name van de SKON onder vermelding van naam deelnemer, zeilnummer en evenement.

Let op, lees de Notice of Race!

Deelname aan Splash Sailing Tour evenementen kent naast het hebben van een meetbrief en startlicentie enige aanvullende verplichtingen, deze zijn beschreven in de Notice of Race 2016. Tijdens evenementen zal worden gecontroleerd of aan deze verplichtingen is voldaan. Tip: maak kopieën van je papieren en neem die altijd mee.

NIET LEDEN:

Niet leden kunnen zich eenmalig aanmelden via deze link