Inschrijven voor wedstrijden

SKON Sailing Tour (2019)
Zeilers kunnen uitsluitend online inschrijven voor de SKON Sailing Tour, ter plaatse inschrijven is in principe niet mogelijk. Het inschrijfgeld is 34,50 Euro per weekend. De online inschrijving sluit 4 dagen voor de 1e dag van het evenement.

Met ingang van dit seizoen hebben we besloten om de inschrijving voor de Sailing Tour te laten verlopen via Sailing Today. Je dient hiervoor een account aan te maken bij Sailing Today. Deze account kan je ook gebruiken voor inschrijven voor United 4 wedstrijden en de Dutch Youth Regatta. De betaling van het inschrijfgeld dient bij inschrijving via Ideal voldaan te worden.

Inschrijven kan dus voortaan via: https://www.sailing.today/

Inschrijvingen binnen gekomen bij het wedstrijdsecretariaat (tot vrijdag) in de laatste week voorafgaand aan het evenement zullen alleen worden gehonoreerd indien de groepsindeling en lokale situatie dit toelaten. Voor de toegestane inschrijving in de laatste week voor de 1e dag van het evenement wordt €10,= EXTRA in rekening gebracht. Ter plaatse inschrijven is bij hoge uitzondering toegestaan. Hiervoor wordt €15,= Extra in rekening gebracht.

Het wedstrijdsecretariaat bestaat tijdens een evenement uit leden van het SKON bestuur en/of door het bestuur aangewezen personen die gemachtigd zijn tot het nemen van beslissingen in belang van zeilers, organisatie en wedstrijden.

Inschrijven verplicht de zeiler tot het betalen van het inschrijfgeld voor de wedstrijd waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. Indien zeilers niet kunnen deelnemen is geen inschrijfgeld verschuldigd, onder voorwaarde dat de zeiler zich uiterlijk vóór 23.00 uur op de donderdagavond voorafgaand aan het betreffende SKON Sailing Tour weekend afmeldt. Afmelden kan alleen via een email aan secretariaat@splashclass.org.

United4 wedstrijden
Inschrijven voor de U4 wedstrijden verloopt uitsluitend via de site van de U4: www.united4sailing.org.
Betaling loopt via ideal betaling rechtstreeks aan de United 4 Sailing organisatie.

Open Nederlands kampioenschap
Inschrijven voor het Open Nederlands Kampioenschap Splash Blue verloopt uitsluitend via de website van de Dutch Youth Regatta: www.dutchyouthregatta.org. Betaling loopt via ideal betaling rechtstreeks aan de Dutch Youth Regatta organisatie.

Deelname aan Splash Sailing Tour evenementen kent naast het hebben van een meetbrief en startlicentie enige aanvullende verplichtingen, deze zijn beschreven in de Notice of Race 2019. Tijdens evenementen zal worden gecontroleerd of aan deze verplichtingen is voldaan. Tip: maak kopieën van je papieren en neem die altijd mee.