Inschrijven voor wedstrijden: leden

Splash Sailing Tour
Leden kunnen uitsluitend inschrijven via Sailing Today voor de Splash Sailing Tour. Ter plaatse inschrijven is in principe niet mogelijk. De online inschrijving sluit 4 dagen voor de 1e dag van het evenement.

Inschrijvingen die later binnenkomen bij het wedstrijdsecretariaat (tot vrijdag) in de laatste week voorafgaand aan het evenement zullen alleen worden gehonoreerd indien de groepsindeling en lokale situatie dit toelaten. Voor deze inschrijving wordt dan €10,= EXTRA in rekening gebracht. Ter plaatse inschrijven is bij hoge uitzondering toegestaan. Hiervoor wordt €15,= extra in rekening gebracht.

Het wedstrijdsecretariaat bestaat tijdens een evenement uit leden van het SKON bestuur en/of door het bestuur aangewezen personen die gemachtigd zijn tot het nemen van beslissingen in belang van zeilers, organisatie en wedstrijden.

Bij het inschrijven via Sailing Today betaal je ook direct het inschrijfgeld. Als je door bijzondere omstandigheden niet kan deelnemen, is geen inschrijfgeld verschuldigd, onder voorwaarde dat de zeiler zich met opgaaf van reden uiterlijk vóór 23:00 uur op de donderdagavond voorafgaand aan het betreffende SKON Sailing Tour weekend afmeldt. Om je af te melden doe je twee dingen: 1. Stuur een mail met opgaaf van reden naar Sailing Today: https://www.sailing.today/contact-us  Daar halen ze je uit de inschrijflijst. 2. Stuur ook een mail met opgaaf van reden naar de penningmeester van de SKON (penningmeester@splashclass.org) zodat je het reeds betaalde inschrijfgeld krijgt teruggestort.

United4 wedstrijden en Open Nederlands kampioenschap
Inschrijven voor United4 wedstrijden en het Open Nederlands Kampioenschap Splash Blue verloopt uitsluitend via Sailing Today. Verdere info vind je op de websites van de United4: united4sailing.org en de website van de Dutch Youth Regatta: www.dutchyouthregatta.org.

Inschrijven voor wedstrijden door niet-leden
Nieuwe Splash-zeilers die nog geen lid zijn, hebben de mogelijkheid om eenmalig deel te nemen aan een Splash Sailing Tour evenement. Op deze manier kan je ervaren wat het is om mee te doen aan zo’n evenement. Ook niet-leden schrijven in via Sailing Today. Stuur aanvullend ook even een mail naar het secretariaat van de SKON (secretariaat@splashclass.org) om aan te geven dat je eenmalig als niet-lid deelneemt.

Let op, lees de Notice of Race

Deelname aan Splash Sailing Tour evenementen kent naast het hebben van een meetbrief en startlicentie enige aanvullende verplichtingen, deze zijn beschreven in de Notice of Race. Tijdens evenementen zal worden gecontroleerd of aan deze verplichtingen is voldaan. Tip: maak kopieën van je papieren en neem die altijd mee.