OCN en de SKON hebben gezamenlijk een jaarkalender opgesteld.

Zie hieronder links naar combi finale en de verschillende combi regio’s.

Landelijke Combifinale

De wedstrijden in de regio’s kan je terug vinden op onderstaande websites:

Combi Amsterdam

Combi-Rotterdam

Combi Zuid

Jeugdwedstrijdzeilen Noord

Combi Zuiderzee

Combi Oost

Combi-Randmeren

Delta Combi