Herfstkamp 2014 was helemaal top!

De enorme inzet van de deelnemende zeilers, onze klasse trainers Hans Loermans, Peter van Aacken, Jan-Willem van Leijen en Jelmer Zittema, alle mensen die geassisteerd hebben en de uitstekende locatie “Watersport centrum ’t Garijp” hebben Herfstkamp 2014 tot een succesvol evenement gemaakt. Zie ook onze Facebook pagina voor een totaal overzicht van deze fantastische dagen…

Promotie

De vogende zeilers promoveren: van A2 naar A1: Matthijs de Jong, Sophie van Schaik, Willem Gesink, Floris Bos, Paulien Thalen, Maartje Wilkens, Hilde de Haas, Marleen van Horssen, Cassandra van Harrewijn, Barte van der Zijden. van B naar A2: Mart van der Linden, Julia Waterlander, Lisa Nieuwehuis, Emma Schram, Gijs Wartena, Yke Haarsma, Harm Broekma,…

Vaarwelkom 2014 Avondprogramma en Agenda extra Algemene Leden Vergadering

Avondprogramma Vaarwelkom 2014 zaterdag, 4 oktober 2014 Locatie: Hotel Oostergoo te Grou Aanvang: 20:00 uur Extra algemene leden vergadering agenda: 1.  Opening en vaststellen agenda 2.  Aftredende bestuursleden en de voorgedragen kandidaten ·  Aftredend is Wim Sinke in zijn functie van penningmeester. Wim stelt zich niet herkiesbaar. Het bestuur stelt de vergadering voor Frederik Nieuwenhuys…

Rescue ouders gezocht!

Na ieder zeilseizoen verlaten er zeilers de Splash klasse. De ouders volgen hun kind naar de nieuwe klasse. Zo ook ouders die actief zijn binnen onze klasse. Dus: We zijn op zoek naar u!! Ouders die zich actief opstellen binnen de klasse. Ouders die willen helpen de veiligheid op het water te bewaken en te helpen…